RSS Feed for Vốn đối ứng Thứ sáu 29/09/2023 13:41
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
4.500 tỷ đồng cho dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

4.500 tỷ đồng cho dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

Chiều 20.4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký hợp đồng đồng tài trợ và hợp đồng tín dụng thương mại trong nước trị giá 4.500 tỷ đồng để làm vốn đối ứng cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.
Ý kiến của Chính phủ về "vốn cho các dự án điện"

Ý kiến của Chính phủ về "vốn cho các dự án điện"

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số: 1311/VPCP-KTN, ngày 28/2/2014 tuyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc "Vốn đầu tư cho các dự án điện của đất nước và những vấn đề cấp bách" theo kiến nghị của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (Văn bản số 11/VBKN-VEA ngày 17/2/2013) gửi Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong đó nêu một số phân tích, đánh giá và kiến nghị về vốn đầu tư, cũng như chính sách đối với các dự án điện.
EVN và nỗi lo thiếu vốn cho các dự án điện cấp bách

EVN và nỗi lo thiếu vốn cho các dự án điện cấp bách

Theo Quyết định số 854/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch sản xuất, kinh doanh (SXKD) và đầu tư phát triển 5 năm (2011-2015) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVN có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu điện với tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân là 13%/năm, chuẩn bị phương án để đáp ứng đủ nhu cầu điện với tốc độ tăng cao hơn và trong các năm 2012-2015 phải bảo đảm kinh doanh có lãi; đến năm 2013, giá bán điện bình quân theo giá thị trường… Tuy nhiên, mối lo trước mắt EVN cần phải giải quyết là việc thiếu vốn để thực hiện các dự án cấp bách.
Phiên bản di động