RSS Feed for Vận hành hệ thống điện Chủ nhật 27/11/2022 22:18
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Bước tiến mới trong vận hành hệ thống điện Việt Nam

Bước tiến mới trong vận hành hệ thống điện Việt Nam

Ngày 6/01/2016, tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tới tham dự sự kiện đưa vào vận hành chính thức Trung tâm Điều khiển Hệ thống điện và thị trường điện mới. Trung tâm này được vận hành trên cở sở hệ thống điều khiển, giám sát, thu thập dữ liệu và quản lý năng lượng (SCADA/EMS) mới đưa vào hoạt động.
Phiên bản di động