RSS Feed for trình nâng Chủ nhật 21/07/2024 06:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đóng điện công trình nâng công suất TBA 220 kV Hải Dương

Đóng điện công trình nâng công suất TBA 220 kV Hải Dương

Vào lúc 17h 30 phút ngày 25/11/2013, tại trạm biến áp 220 kV Hải Dương, Công ty Truyền tải điện 1 - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đóng điện thành công công trình nâng công suất trạm biến áp 220 kV Hải Dương.
Hoàn thành công trình nâng công suất MBA trạm 220kV Mai Động

Hoàn thành công trình nâng công suất MBA trạm 220kV Mai Động

Ngày 15/9/2013, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đóng điện thành công và đưa vào vận hành an toàn MBA 110 kV-63 MVA, hoàn thành công trình nâng công suất máy biến áp 110kV-25MVA tại Trạm 220kV Mai Động lên 63MVA, góp phần chống quá tải và nâng cao độ tin cậy cấp điện cho Thủ đô Hà Nội.
Đóng điện công trình nâng dung lượng tụ bù dọc ĐZ 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh

Đóng điện công trình nâng dung lượng tụ bù dọc ĐZ 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết, ngày 4/9/2013, tại Trạm biến áp 500 kV Hà Tĩnh, Công ty Truyền tải điện 2 đã đóng điện thành công bộ tụ bù dọc 2000A nằm trong dự án nâng dung lượng tụ bù dọc đường dây 500 kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh.
Đóng điện công trình nâng dung lượng tụ bù dọc TBA 500kV Pleiku

Đóng điện công trình nâng dung lượng tụ bù dọc TBA 500kV Pleiku

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết, vào lúc 8h giờ 45 phút ngày 25/08/2013, tại Trạm biến áp 500 kV Pleiku, Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức đóng điện hợp phần cuối cùng của giai đoạn 2, hạng mục công trình nâng dung lượng tụ bù dọc lắp đặt cho cung đoạn đường dây 500 kV Pleiku - Phú Lâm. Trước đó đã hoàn thành, nghiệm thu, đóng điện vận hành giai đoạn 1 ĐZ 500kV Di Linh - Tân Định vào ngày 10/06/2013.
Đóng điện công trình nâng dung lượng tụ bù dọc TBA 500kV Di Linh

Đóng điện công trình nâng dung lượng tụ bù dọc TBA 500kV Di Linh

Ngày 11/8/2013, tại Trạm biến áp 500 kV Di Linh, Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức đóng điện giai đoạn 2 hạng mục công trình nâng dung lượng tụ bù dọc lắp đặt cho cung đoạn đường dây 500 kV Di Linh - Pleiku. Trước đó đã hoàn thành, nghiệm thu, đóng điện vận hành giai đoạn 1 ĐZ 500kV Di Linh-Tân Định vào ngày 17/7/2013.
Đóng điện công trình nâng dung lượng tụ bù Trạm biến áp 500kV Di Linh

Đóng điện công trình nâng dung lượng tụ bù Trạm biến áp 500kV Di Linh

Sáng ngày 18/7/2013, tại Trạm biến áp 500 kV Di Linh, Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức đóng điện dàn tụ bù 2000A lắp đặt cho cung đoạn Di Linh - Tân Định, thuộc công trình nâng dung lượng tụ bù ĐZ 500kV Pleiku - Phú Lâm.
Đóng điện công trình nâng dung lượng tụ bù dọc TBA 500kV Đắk Nông

Đóng điện công trình nâng dung lượng tụ bù dọc TBA 500kV Đắk Nông

Chiều ngày 26/6/2013, tại Trạm biến áp 500kV Đắk Nông, Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức đóng điện giai đoạn 2, hạng mục công trình nâng dung lượng tụ bù dọc lắp đặt cho cung đoạn đường dây 500 kV Đắk Nông - Pleiku. Trước đó đã hoàn thành, nghiệm thu, đóng điện vận hành giai đoạn 1 vào ngày 31/05/2012.
Phiên bản di động