RSS Feed for Triển vọng năng lượng Việt Nam Thứ hai 17/06/2024 19:49
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phản hồi phản biện EOR19 trên Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Phản hồi phản biện EOR19 trên Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Ngày 23/3/2020, PGS, TS. Nguyễn Cảnh Nam - Trường Đại học Điện lực Hà Nội có phản biện về Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2019 (EOR19). Trong bài báo này, tác giả đã đề cập đến nhiều chủ đề quan trọng và một số nhận xét của rất phù hợp cho việc xây dựng quy hoạch năng lượng dài hạn của Việt Nam. Nhóm xây dựng EOR19 trân trọng gửi ý kiến phản hồi dưới đây đến tác giả và các độc giả của Tạp chí Năng lượng Việt Nam. Chúng tôi khẳng định rằng, cho tới nay, EOR19 vẫn là một phân tích toàn diện và cập nhật nhất về hệ thống năng lượng của Việt Nam trong dài hạn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đồng ý rằng, một số chủ đề cần được phân tích sâu hơn và hy vọng sẽ làm được điều này trong các Báo cáo tiếp theo.
Ý kiến phản biện về Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019

Ý kiến phản biện về Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019 1

Qua nghiên cứu Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2019 (EOR19) cho thấy: Tư duy và cách lập các kịch bản thiếu thực tế, thiếu cơ sở khoa học. Mặt khác, việc xem xét các kịch bản chỉ dựa vào một tiêu chí là "chi phí thấp nhất" - điều đó là không phù hợp với bối cảnh phức tạp, đầy biến động khó lường và xu thế phát triển năng lượng hiện nay. Đặc biệt, EOR19 chưa có các căn cứ tin cậy làm nền tảng cho lập Báo cáo, cũng như các kịch bản đề xuất.
Phỏng vấn trực tuyến về Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2021

Phỏng vấn trực tuyến về Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2021

Trong các năm vừa qua, một chương trình hợp tác dài hạn về phát triển năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững giữa Việt Nam và Đan Mạch đã được triển khai thực hiện, trong đó có nội dung lập và công bố Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam, với tầm nhìn tới năm 2050 (EOR). Báo cáo này, bao gồm các nội dung về mô hình hóa kịch bản dài hạn cho ngành năng lượng, tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện và tiết kiệm năng lượng trong các ngành kinh tế.
Phiên bản di động