RSS Feed for Tối ưu hóa Thứ hai 30/01/2023 02:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Làm lợi hàng triệu USD từ tối ưu hóa Lọc dầu Dung Quất

Làm lợi hàng triệu USD từ tối ưu hóa Lọc dầu Dung Quất

Trong năm 2018, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã triển khai thực hiện và áp dụng nhiều giải pháp hợp lý hóa sản xuất, tối ưu hóa điều kiện vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm; mang lại hiệu quả kinh tế, quản lý, an toàn cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Lọc dầu Dung Quất: Tạo thế cạnh tranh từ tối ưu hóa

Lọc dầu Dung Quất: Tạo thế cạnh tranh từ tối ưu hóa

Nhà máy lọc dầu Dung Quất cần đẩy mạnh tối ưu hóa, nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp hữu hiệu để vận hành Nhà máy ổn định và hiệu quả, có tính cạnh tranh cao về giá cả và đảm bảo sản phẩm tiêu thụ tốt tại thị trường nội địa.
Phiên bản di động