RSS Feed for TNK Việt Nam Thứ bảy 01/04/2023 05:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
10 năm khai thác an toàn Lô 06.1 và đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Lan Đỏ

10 năm khai thác an toàn Lô 06.1 và đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Lan Đỏ

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Công ty TNK Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm khai thác an toàn Lô 06.1 và đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Lan Đỏ (dự án Lô 06.1 do 3 nhà đầu tư tham gia góp cổ phần gồm: Công ty Dầu khí Ấn Độ - ONGC 45%, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - PVEP 20%, Công ty TNK Việt Nam 35%).
Phiên bản di động