RSS Feed for Thủy điện Khe Bố Thứ năm 25/07/2024 07:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thủy điện Khe Bố đảm bảo vận hành an toàn mùa mưa bão

Thủy điện Khe Bố đảm bảo vận hành an toàn mùa mưa bão

Nhà máy Thủy điện Khe Bố đã và đang góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ cấp điện cho lưới điện quốc gia, đồng thời cấp nước và đẩy mặn cho hạ du lưu vực sông Cả.
Các hồ chứa trên sông Cả phải vận hành theo nguyên tắc ưu tiên

Các hồ chứa trên sông Cả phải vận hành theo nguyên tắc ưu tiên

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả trong mùa lũ hàng năm.
Phiên bản di động