RSS Feed for Thủy điện Đồng Nai 5 Thứ ba 25/01/2022 00:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thủy điện Đồng Nai 5-TKV diễn tập PCTT-TKCN

Thủy điện Đồng Nai 5-TKV diễn tập PCTT-TKCN

Ngày 28/6/2018, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 -TKV đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tại - tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) năm 2018.
Các nhà máy điện của TKV sản xuất 5 tỷ kWh trong 7 tháng đầu năm

Các nhà máy điện của TKV sản xuất 5 tỷ kWh trong 7 tháng đầu năm

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, 7 tháng đầu năm 2014, sản lượng điện sản xuất và tiêu thụ của toàn bộ các nhà máy điện thuộc Tập đoàn đạt gần 5,06 tỷ kWh.
Phiên bản di động