RSS Feed for Than nam Cầu Trắng Thứ sáu 12/04/2024 19:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Khảo sát vị trí thay thế Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng

Khảo sát vị trí thay thế Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng

UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đi khảo sát chọn vị trí xây dựng Nhà máy tuyển than thay thế Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng.
Phiên bản di động