RSS Feed for thác toàn Thứ sáu 09/12/2022 16:34
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
BienDong POC khai thác hiệu quả trên 1 tỷ m3 khí

BienDong POC khai thác hiệu quả trên 1 tỷ m3 khí

Tính đến thời điểm ngày 24/7, Công ty Điều hành dầu khí Biển Đông (BienDong POC) đã khai thác an toàn, hiệu quả được 1,15 tỷ m3 khí, sau cột mốc 1 tỷ m3 khí vào ngày 21/6/2014. Như vậy mỗi ngày BienDong POC đưa vào bờ 5 triệu m3 khí.
10 năm khai thác an toàn Lô 06.1 và đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Lan Đỏ

10 năm khai thác an toàn Lô 06.1 và đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Lan Đỏ

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Công ty TNK Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm khai thác an toàn Lô 06.1 và đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Lan Đỏ (dự án Lô 06.1 do 3 nhà đầu tư tham gia góp cổ phần gồm: Công ty Dầu khí Ấn Độ - ONGC 45%, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - PVEP 20%, Công ty TNK Việt Nam 35%).
Phiên bản di động