RSS Feed for thác than hầm Thứ hai 17/06/2024 11:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Than Thống Nhất: Ứng dụng công nghệ để nâng hệ số an toàn

Than Thống Nhất: Ứng dụng công nghệ để nâng hệ số an toàn

Công ty TNHH MTV Than Thống Nhất là đơn vị khai thác than hầm lò, môi trường làm việc khá độc hại, địa hình khai thác phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn… Để đảm bảo an toàn trong sản xuất, Công ty đã luôn chủ động tìm tòi, áp dụng nhiều giải pháp công nghệ mới đảm bảo sản lượng than khai thác đúng kế hoạch, hạn chế tối đa tai nạn lao động.
Than Thống nhất: Áp dụng nhiều giải pháp công nghệ mới trong khai thác

Than Thống nhất: Áp dụng nhiều giải pháp công nghệ mới trong khai thác

Công ty TNHH MTV Than Thống Nhất là đơn vị khai thác than hầm lò, môi trường làm việc khá độc hại, địa hình khai thác phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn… Để đảm bảo an toàn trong sản xuất, Công ty đã luôn chủ động tìm tòi, áp dụng nhiều giải pháp công nghệ mới đảm bảo sản lượng than khai thác đúng kế hoạch, hạn chế tối đa tai nạn lao động.
Than Thống Nhất: Gian nan chinh phục lòng đất

Than Thống Nhất: Gian nan chinh phục lòng đất

Là đơn vị khai thác than hầm lò, môi trường làm việc độc hại, địa hình khai thác phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn… đòi hỏi Công ty Than Thống Nhất luôn phải chủ động áp dụng nhiều giải pháp đảm bảo an toàn trong khai thác, vượt khó khăn trở ngại để ngày một tiến sâu vào lòng đất.
Thợ mỏ Nam Mẫu - ngọn cờ tiên phong ngành Than Việt Nam

Thợ mỏ Nam Mẫu - ngọn cờ tiên phong ngành Than Việt Nam

Công ty Than Nam Mẫu đầu tư đổi mới từ tháng 11/2000 đến nay đã có thời gian gần 12 năm, đây là mỏ trẻ đầu tư theo hướng đồng bộ hiện đại hóa, tự động hóa.
Phiên bản di động