RSS Feed for tăng suất lao Thứ hai 30/01/2023 18:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nâng cao sức cạnh tranh là giải pháp vượt khó của Vinacomin

Nâng cao sức cạnh tranh là giải pháp vượt khó của Vinacomin

Tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường là những giải pháp cốt lõi đang được các đơn vị sản xuất than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tập trung thực hiện để vượt qua khó khăn của ngành tại thời điểm này.
Vinacomin thực hiện 4 mục tiêu lao động tiền lương

Vinacomin thực hiện 4 mục tiêu lao động tiền lương

Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã chọn năm 2012 là năm cải cách cơ chế quản lý lao động tiền lương và tăng năng suất lao động.
Phiên bản di động