RSS Feed for quán triệt Thứ hai 29/11/2021 07:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Vinacomin đẩy mạnh tiêu thụ than

Vinacomin đẩy mạnh tiêu thụ than

Trước thực tế xuất khẩu than vẫn gặp nhiều khó khăn, tiêu thụ than giảm sút… để ổn định sản xuất, đảm bảo thu nhập cho CBCNV, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vừa có văn bản gửi các đơn vị thành viên, yêu cầu các đơn vị nỗ lực cố gắng, đồng thời chấp hành nghiêm kỷ luật tiêu thụ than.
Đảng bộ Truyền tải điện 2: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Đảng bộ Truyền tải điện 2: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Căn cứ chỉ đạo của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 22/05/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 20/8/2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Ngày 6/9/2012, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 đã tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI)…
Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho 3.000 cán bộ cấp ủy các đơn vị thành viên, đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Ðảng ủy Tập đoàn.
Phiên bản di động