RSS Feed for quản trị chi Thứ hai 04/07/2022 00:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Than Mạo Khê đầu tư công nghệ để nâng cao năng suất

Than Mạo Khê đầu tư công nghệ để nâng cao năng suất

Để thực hiện thành công mục tiêu của năm 2014 là khai thác 1,9 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ được 1,6 triệu tấn, đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động hơn 9 triệu đồng/tháng. Trong nhiều giải pháp đưa ra, Công ty Than Mạo Khê đặt trọng tâm vào công tác đầu tư công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng than.
Cần kiện toàn công tác khoán quản trị chi phí, vật tư và lao động tiền lương

Cần kiện toàn công tác khoán quản trị chi phí, vật tư và lao động tiền lương

Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Lê Minh Chuẩn tại Hội nghị tổng kết công tác khoán quản trị chi phí, vật tư và công tác lao động tiền lương năm 2011; triển khai nhiệm vụ năm 2012.
Phiên bản di động