RSS Feed for NPTS Chủ nhật 14/04/2024 22:12
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
NPTS khẳng định năng lực qua các công trình truyền tải điện

NPTS khẳng định năng lực qua các công trình truyền tải điện

Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS) được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam. Đồng thời, thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị định kỳ, sửa chữa thiết bị, xây dựng mới và xử lý sự cố, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục lưới truyền tải điện quốc gia.
Phiên bản di động