RSS Feed for nối Thủy điện Thứ hai 17/06/2024 20:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
EVN NPT và kế hoạch đầu tư hệ thống truyền tải điện

EVN NPT và kế hoạch đầu tư hệ thống truyền tải điện

Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) cho biết năm nay, Tổng Công ty có kế hoạch đầu tư 16.900 tỷ đồng cho hệ thống truyền tải điện, tăng 1,36 lần so với nguồn vốn thực hiện năm trước.
Phiên bản di động