RSS Feed for ninh bối cảnh Thứ tư 29/03/2023 09:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
"An ninh năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu"

"An ninh năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu"

Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) vừa tổ chức Hội thảo "An ninh năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu". Nội dung của Hội thảo nhằm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) cũng như đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.
Phiên bản di động