RSS Feed for Lưới điện cao thế Thứ hai 05/12/2022 12:34
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nổ bốt điện trên đường Phạm Hùng khiến nhiều người bị thương?

Nổ bốt điện trên đường Phạm Hùng khiến nhiều người bị thương?

Ngày 10/12/2018 các cơ quan truyền thông có bài viết phản ánh "Nổ bốt điện trên đường Phạm Hùng khiến nhiều người bị thương". Tuy nhiên, sau khi các cơ quan chức năng phối hợp với Công ty Lưới điện Cao thế Hà Nội điều tra thì nguyên nhân không phải như một số thông tin đã phản ánh.
EVN HANOI lên phương án cấp điện phục vụ IPU-132

EVN HANOI lên phương án cấp điện phục vụ IPU-132

Để đảm bảo cung ứng điện tuyệt đối an toàn phục vụ Hội nghị Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132), Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI ) đã xây dựng phương án đảm bảo điện, lập lịch trực, tổ chức diễn tập các tình huống xử lý sự cố tại các điểm đảm bảo điện.
Phiên bản di động