RSS Feed for Luật Đấu thầu Thứ ba 25/06/2024 15:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
EVNGENCO3 tổ chức hội nghị phổ biến Luật Đấu thầu

EVNGENCO3 tổ chức hội nghị phổ biến Luật Đấu thầu

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đấu thầu (số 22/2023/QH15) cho CBCNV tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
Tăng cường phản biện chính sách năng lượng quốc gia

Tăng cường phản biện chính sách năng lượng quốc gia

Năm 2011 là năm đầu tiên Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và cũng là giai đoạn Việt Nam phải đối mặt với những thách thức từ cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và ngành năng lượng nói riêng gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn cho đầu tư. Do thiếu vốn, hầu hết các dự án năng lượng đình trệ và chậm tiến độ.
Phiên bản di động