RSS Feed for Luật Dầu khí Thứ hai 17/06/2024 21:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Giải pháp nào cho PV Drilling vượt khó?

Giải pháp nào cho PV Drilling vượt khó?

Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành hẹp, luôn tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là khoan và các dịch vụ liên quan đến khoan nên hoạt động SXKD của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) chịu tác động trực tiếp từ sự suy giảm của thị trường dầu khí khi tất cả các công ty dầu khí rút ngắn chương trình khoan cắt giảm khối lượng công việc. Các tác động này dẫn đến việc giàn khoan tự nâng của PV Drilling không có đủ việc làm, hoặc chỉ có việc làm ngắn hạn với đơn giá cho thuê thấp, thậm chí thấp hơn giá vốn (hiện đơn giá giảm khoảng 65% so với năm 2014).
Hoàn thiện thể chế để thu hút đầu tư dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam [Kỳ cuối]

Hoàn thiện thể chế để thu hút đầu tư dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam [Kỳ cuối] 1

Trong các nước khai thác dầu mỏ ở châu Á - Thái Bình Dương hiện nay thì hợp đồng phân chia sản phẩm PSC của Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có chính sách phân chia lợi nhuận khắc nghiệt nhất, do tỷ phần chia lợi nhuận Chính phủ quá cao. Ngoài ra, khi giá dầu, hoặc sản lượng khai thác thay đổi giảm thì chính sách tài chính hiện tại càng thể hiện rõ những bất cập trong quản lý và vận hành mỏ.
Luận bàn về một số sửa đổi cần thiết đối với PSC Việt Nam [Kỳ cuối]

Luận bàn về một số sửa đổi cần thiết đối với PSC Việt Nam [Kỳ cuối]

Việc ban hành hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm (PSC) là một bước tiến của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý thượng nguồn. Tuy nhiên, để có thể tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, Chính phủ cần cân nhắc xem xét các sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách, đặc biệt là Nghị định 33/2013/NĐ-CP để có thể tăng lòng tin và làm an lòng các nhà thầu dầu khí đang và sẽ tiếp tục đầu tư vào việc tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam.
Luận bàn về một số sửa đổi cần thiết đối với PSC Việt Nam [Kỳ 1]

Luận bàn về một số sửa đổi cần thiết đối với PSC Việt Nam [Kỳ 1]

Các hoạt động thăm dò dầu khí đã diễn ra từ rất sớm ở thềm lục địa Việt Nam. Tuy nhiên, đến ngày 6/7/1993 Quốc hội mới thông qua Luật Dầu khí lần đầu tiên và ngày 11/11/2005, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 139/2005/NĐ-CP về việc ban hành hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí và ngày 22/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ban hành hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm (PSC) dầu khí thay thế cho Nghị định số 139/2005/NĐ-CP. Trong khuôn khổ chuyên đề này, tác giả sẽ đề cập tới sự khác nhau giữa hai Nghị định trên, đề xuất một số sửa đổi cần thiết để cải thiện và làm rõ hơn PSC mẫu của Việt Nam.
Hoàn thiện thể chế để ngành Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển

Hoàn thiện thể chế để ngành Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển 1

Ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam hiện đang đặt ra hàng loạt vấn đề cần giải quyết. Trong bối cảnh này, cần có sự đánh giá chính xác, khách quan tình hình hiện tại, dự báo xu thế thế giới, đề xuất điều chỉnh chiến lược cho giai đoạn tới. Đây là một việc rất lớn, cần đầu tư thời gian, công sức một cách bài bản. Trong khuôn khổ bài viết ngắn này, chúng tôi muốn đóng góp một số ý nhỏ liên quan đến hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách, quản lý nhà nước đối với công nghiệp dầu khí Việt Nam. Theo tác giả, đây là một trong những vấn đề cần bàn luận, thống nhất quan điểm, nhằm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế trong thời gian qua, tạo điều kiện cho việc tái cơ cấu toàn diện ngành Dầu khí Việt Nam thành công.
1 2
Phiên bản di động