RSS Feed for Lam Son JOC Chủ nhật 29/05/2022 08:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Thăng Long - Đông Đô

Đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Thăng Long - Đông Đô

Ngày 18/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Điều hành chung Lam Sơn (Lam Sơn JOC) tổ chức Lễ đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Thăng Long - Đông Đô và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Đón dòng dầu đầu tiên tại mỏ Thăng Long - Đông Đô

Đón dòng dầu đầu tiên tại mỏ Thăng Long - Đông Đô

Ngày 6/6, mỏ Thăng Long - Đông Đô đã đón dòng dầu thương mại đầu tiên, sau 11 năm Lam Sơn JOC tiến hành công tác tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ tại lô 01/97 và 02/97 thuộc bể trầm tích Cửu Long.
Ký Hợp đồng cung cấp tàu dịch vụ Lam Sơn JOC - PTSC Marine

Ký Hợp đồng cung cấp tàu dịch vụ Lam Sơn JOC - PTSC Marine

Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine) và Công ty Điều hành Chung Lam Sơn (Lam Sơn JOC) vừa ký kết hợp đồng cung cấp 2 tàu dịch vụ AHTS 10.880 BHP - DP2 và 8.080 BHP - DP2, phục vụ công tác khoan 10 giếng firm + 12 giếng option cho Lam Sơn JOC tại mỏ Thăng Long - Đông Đô, trong thời gian khoảng 1 năm, bắt đầu từ cuối tháng 7/2013, với tổng giá trị hợp đồng là gần 15 triệu USD.
Vietsovpetro - Lam Son JOC hợp tác xây lắp chân đế Đông Đô - Thăng Long

Vietsovpetro - Lam Son JOC hợp tác xây lắp chân đế Đông Đô - Thăng Long

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã ký kết hợp đồng thiết kế, mua sắm, chế tạo, hạ thủy và lắp đặt 2 chân đế Đông Đô - Thăng Long giữa chủ đầu tư là Công ty điều hành chung Lam Sơn (Lam Son JOC) và nhà thầu xây lắp là Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
Phiên bản di động