RSS Feed for khoan Drilling Thứ ba 21/03/2023 20:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Các giàn khoan của PV Drilling góp phần bảo vệ chủ quyền Việt Nam

Các giàn khoan của PV Drilling góp phần bảo vệ chủ quyền Việt Nam

Giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm PV Drilling V đang sừng sững giữa Biển Đông như lời khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam.
Pvdrilling đạt mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm

Pvdrilling đạt mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm

Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí - Pvdrilling cho biết, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 của Pvdrilling ước tính đạt trên 850 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 28% so với cùng kỳ. Theo Pvdrilling, lý do đạt được lợi nhuận trên chủ yếu do hoạt động các giàn khoan và dịch vụ khác ổn định và hiệu quả.
PV Drilling: Duy trì tốc độ tăng trưởng cao

PV Drilling: Duy trì tốc độ tăng trưởng cao

Theo ước tính kết quả sản xuất, kinh doanh hợp nhất Qúy I/2013, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - PV Drilling đạt được doanh thu trên 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 420 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 23% về doanh thu và 11% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2012.
Phiên bản di động