RSS Feed for khắc phục khó Thứ sáu 29/09/2023 08:09
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Vốn cho các dự án điện và những vấn đề cấp bách (Kỳ 3)

Vốn cho các dự án điện và những vấn đề cấp bách (Kỳ 3)

Để khắc phục khó khăn trong việc huy động vốn cho các dự án lưới điện phân phối, Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) Nguyễn Phúc Vinh chia sẻ: "Vấn đề hiệu quả đầu tư phải được ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch đầu tư xây dựng từng năm. Do đó, thời điểm này, EVN NPC đã cơ bản hoàn tất việc bố trí theo thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án điện từ nay cho đến năm 2020. Tuy nhiên, để tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh lưới điện khu vực nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo chúng tôi rất cần có sự hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách, hoặc các chính sách ưu đãi khác".
DMC khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất

DMC khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất

Do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) cũng gặp nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là hoạt động kinh doanh các sản phẩm hạt nhựa và sơ sợi... Trước thực trạng đó, DMC đã đưa ra các giải pháp đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khắc phục những khó khăn về vốn, ảnh hưởng từ những biến động của tình hình kinh tế vĩ mô và nguồn nguyên liệu ... để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản.
Phiên bản di động