RSS Feed for Hội nhập quốc tế Thứ bảy 20/07/2024 03:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Cơ chế nào để địa chất dầu khí Việt Nam vượt thách thức?

Cơ chế nào để địa chất dầu khí Việt Nam vượt thách thức?

Những thành tựu của ngành Dầu khí Việt Nam bắt đầu từ địa chất dầu khí và khoa học - công nhệ (KHCN). Ngược lại, nhờ hội nhập quốc tế sâu rộng của ngành mà KHCN địa chất dầu khí có bước hội nhập khả quan. Tuy nhiên, trong tiến trình hội nhập hiện nay, ngành địa chất dầu khí Việt Nam đang đứng trước những khó khăn, thách thức không dễ vượt qua. Nhưng xu thế hội nhập là không thể đảo ngược. Vượt qua những thử thách là tiến trình hội nhập sâu rộng hơn về KHCN sẽ đem lại những thành tựu cho địa chất dầu khí nước nhà.
PVN có thể rút ngắn con đường phát triển bằng cơ chế

PVN có thể rút ngắn con đường phát triển bằng cơ chế

Phát triển, mở rộng hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ, củng cố, nâng cao năng lực cạnh tranh với những bước đi và tốc độ phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mình là "kim chỉ nam" để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có thể rút ngắn con đường phát triển của mình mà lịch sử nhiều doanh nghiệp thế giới phải trải qua hàng trăm năm mới có. Đây cũng có thể xem là "lối mở" hợp quy luật đối với ngành Dầu khí Việt Nam trong bối cảnh hiện nay! Tuy nhiên, để phát triển, cần phải có cơ chế, chính sách phù hợp. Trước mắt, Chính phủ cần cho phép PVN được sử dụng Quỹ Tìm kiếm thăm dò, thẩm lượng dầu khí...
Địa chất dầu khí và những thách thức trong tiến trình hội nhập

Địa chất dầu khí và những thách thức trong tiến trình hội nhập

Những thành tựu của ngành Dầu khí Việt Nam bắt đầu từ địa chất dầu khí và khoa học - công nhệ (KHCN). Ngược lại, nhờ hội nhập quốc tế sâu rộng của ngành mà KHCN địa chất dầu khí có bước hội nhập khả quan. Tuy nhiên, trong tiến trình hội nhập hiện nay, ngành địa chất dầu khí Việt Nam đang đứng trước những khó khăn, thách thức không dễ vượt qua. Nhưng xu thế hội nhập là không thể đảo ngược. Vượt qua những thử thách là tiến trình hội nhập sâu rộng hơn về KHCN sẽ đem lại những thành tựu cho địa chất dầu khí nước nhà.
Dầu khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Dầu khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Là một ngành kinh tế có nhiều đặc thù, hoạt động trong môi trường hợp tác quốc tế, ngành Dầu khí Việt Nam đã đi tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập giúp ngành Dầu khí sớm có điều kiện cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh theo hướng đạt chuẩn quốc tế, giúp nâng cao năng lực sản xuất và dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp hơn… Cùng với những thành tựu đạt được, ngành Dầu khí Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong quá trình phát triển... Hội thảo khoa học “Ngành Dầu khí trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tổ chức ngày 26/9, tại Hà Nội đã tập trung phân tích những nội dung trên, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị để phát triển bền vững ngành Dầu khí Quốc gia.
Hội nhập TPP: CADI-SUN chọn hướng đi riêng

Hội nhập TPP: CADI-SUN chọn hướng đi riêng

Với những giải pháp mang tính đón đầu trước thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, trong những năm qua, Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình (CADI-SUN) đã chọn cho mình hướng đi riêng, tạo đà phát triển sản xuất, với giá trị sản lượng tăng trưởng gần 30%.
Phiên bản di động