RSS Feed for hóa thác đào Thứ sáu 22/09/2023 21:49
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Cần đẩy mạnh cơ giới hóa trong khai thác than

Cần đẩy mạnh cơ giới hóa trong khai thác than

Theo quy hoạch phát triển ngành Than đến năm 2020, sản lượng than thương phẩm sẽ tăng nhanh, đạt khoảng 65 triệu tấn (năm 2020) và 75 triệu tấn (năm 2030), trong đó, sản lượng hầm lò chiếm tỷ lệ lớn. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) có chủ trương phát triển ngành Than bền vững theo hướng đổi mới công nghệ, triển khai áp dụng cơ giới hóa các khâu khấu than, chống giữ lò chợ, vận tải và đào lò tại những khu vực điều kiện địa chất cho phép, trong đó cơ giới hóa khai thác và đào chống lò đóng vai trò quan trọng.
Cần có bước đột phá trong cơ giới hóa khai thác, đào lò

Cần có bước đột phá trong cơ giới hóa khai thác, đào lò

Cơ giới hóa trong khai thác, đào lò là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, do vậy, cần có bước đột phá - Đó là khẳng định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tại Hội nghị tổng kết công tác Cơ giới hóa khai thác, đào lò 2002 - 2011 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn 2020.
Phiên bản di động