RSS Feed for Cần có bước đột phá trong cơ giới hóa khai thác, đào lò | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 15/04/2024 13:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Cần có bước đột phá trong cơ giới hóa khai thác, đào lò

 - Cơ giới hóa trong khai thác, đào lò là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, do vậy, cần có bước đột phá - Đó là khẳng định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tại Hội nghị tổng kết công tác Cơ giới hóa khai thác, đào lò 2002 - 2011 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn 2020.

 

 

 

Theo Vinacomin, trong những năm qua, công tác cơ giới hóa khai thác, đào lò giai đoan 2002 - 2011 còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, tuy nhiên Vinacomin đã đạt được những thành tựu rõ rệt.

Năng suất khai thác than lò chợ, tiến độ đào lò được nâng cao; điều kiện làm việc của người lao động được đảm bảo an toàn và nâng cao rõ rệt.

Tổn thất trong khai thác giảm từ 46% năm 2002 xuống còn 28%. Đặc biệt, đội ngũ làm công tác kỹ thuật công nghệ được nâng cao về trình độ và kinh nghiệm.

Tuy vậy, trong áp dụng vào thực tế, nhiều đơn vị vẫn còn gặp nhiều khó khăn do địa chất mỏ phức tạp, công nghệ chưa phù hợp, trong thời gian tới cần tiếp tục điều chỉnh.

Trong giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn 2020, Vinacomin tiếp tục triển khai cơ giới hóa khai thác, đào lò toàn diện tại các đơn vị.

Trước mắt, Vinacomin sẽ rà soát các diện sản xuất của các đơn vị để đưa ra giải pháp áp dụng công nghệ phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên cũng cần có sự chủ động, quyết tâm thực hiện bằng được cơ giới hóa lên một bước mới.

Về tư vấn và thiết kế, cần nâng cao trình độ tư vấn thiết kế, sáng tạo. Các đơn vị khối cơ khí phải bám sát nhiệm vụ để hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị thực hiện cơ giới hóa.

 

(Nguồn: Vinacomin)

 

 

nangluong.mastercms.org/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động