RSS Feed for Hóa phẩm dầu khí Thứ tư 06/07/2022 08:09
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
DMC triển khai nhiều giải pháp để tái cấu trúc thành công

DMC triển khai nhiều giải pháp để tái cấu trúc thành công

Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã thực hiện công tác tái cấu trúc tổng thể và tập trung thực thi nhiều giải pháp hiệu quả trong các lĩnh vực như sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tài chính, đầu tư, nhân lực…
PV DMC tham gia bảo dưỡng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

PV DMC tham gia bảo dưỡng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PV DMC) là một trong số ít nhà thầu Việt Nam tham gia bảo dưỡng tổng thể lần 3 Nhà máy lọc dầu Dung Quất, với vai trò là nhà thầu chính cho gói thầu số 5.
Doanh thu của DMC vượt 28% kế hoạch 6 tháng đầu năm

Doanh thu của DMC vượt 28% kế hoạch 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2015, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí - CTCP (DMC) có doanh thu ước đạt 1.900 tỉ đồng, vượt 28,3% kế hoạch, tương đương 56% kế hoạch năm.
DMC chuyển nhượng nhà máy hóa phẩm dầu khí

DMC chuyển nhượng nhà máy hóa phẩm dầu khí

Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm dầu khí (mã PVC) vừa công bố nghị quyết phê duyệt giá trị chuyển nhượng nhà máy hóa phẩm dầu khí cho công ty con.
DMC phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trên 10%/năm

DMC phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trên 10%/năm

Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC) phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 10-15%/năm, hoạt động đa dạng trong cung cấp dịch vụ và kinh doanh.
DMC tiếp tục duy trì thị phần cung cấp dịch vụ khoan

DMC tiếp tục duy trì thị phần cung cấp dịch vụ khoan

Năm 2014, Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) tiếp tục giữ vững và duy trì tốt thị phần cung cấp dịch vụ khoan trong nước, hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu hợp nhất.
Phiên bản di động