RSS Feed for Giàn Thiên Ưng Thứ ba 16/04/2024 15:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Mỏ Thiên Ưng (Lô 04-3) đạt mốc sản lượng khai thác 1 tỷ Sm3 khí

Mỏ Thiên Ưng (Lô 04-3) đạt mốc sản lượng khai thác 1 tỷ Sm3 khí

Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) cho biết: Vào lúc 17h00 ngày 24/12/2023, tổng sản lượng khai thác khí mỏ Thiên Ưng (Lô 04-3) đã đạt mốc 1 tỷ Sm3 khí. (Sm3 là khí ở điều kiện tiêu chuẩn).
Lắp đặt thành công khối thượng tầng giàn BK Thiên Ưng

Lắp đặt thành công khối thượng tầng giàn BK Thiên Ưng

Ngày 21/9, tại khu mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3, Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) đã phối hợp với các nhà thầu tiến hành nâng và lắp đặt thành công khối thượng tầng giàn khai thác BK Thiên Ưng.
Hạ thủy thành công giàn khai thác khí BK Thiên Ưng

Hạ thủy thành công giàn khai thác khí BK Thiên Ưng

Chiều 11-9, tại cảng Vietsovpetro, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã hạ thủy thành công giàn khai thác khí BK Thiên Ưng.
Dự án chế tạo giàn Thiên Ưng đạt 2,5 triệu giờ an toàn

Dự án chế tạo giàn Thiên Ưng đạt 2,5 triệu giờ an toàn

Dự án chế tạo và lắp đặt giàn nước sâu BK - Thiên Ưng đạt 2,5 triệu giờ làm việc an toàn.
Vietsovpetro khởi công chế tạo giàn BK Thiên Ưng, Lô 04-3

Vietsovpetro khởi công chế tạo giàn BK Thiên Ưng, Lô 04-3

Chiều 13/5, tại bãi lắp ráp của Xí nghiệp Xây lắp, Liên doanh Việt-Nga (Vietsovpetro) đã tổ chức “Lễ khởi công chế tạo giàn BK Thiên Ưng, Lô 04-3”.
Phiên bản di động