RSS Feed for Đường ống Khí Nam Côn Sơn Thứ hai 17/06/2024 07:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn

Phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn

Thực hiện Công văn số 1547/KVN-ATMT ngày 30/7/2020 của Tổng Công ty Khí Việt Nam, về việc tiếp tục và nghiêm túc thực hiện các biện pháp để tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, nhằm ngăn ngừa triệt để rủi ro nguy cơ lây lan trong cộng đồng, Ban Lãnh đạo Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP) yêu cầu các phòng, bộ phận, toàn thể người lao động (NLĐ) NCSP và nhà thầu không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
Bảo dưỡng Đường ống Khí Nam Côn Sơn trong 6 ngày

Bảo dưỡng Đường ống Khí Nam Côn Sơn trong 6 ngày

Theo kế hoạch đã được thống nhất giữa Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas) - Nhà điều hành Hợp doanh Đường ống khí Nam Côn Sơn, các chủ khí và Trung Tâm điều độ Điện Quốc gia - A0, công tác bảo dưỡng lớn năm 2016 dự kiến sẽ được thực hiện trong 6 ngày, từ ngày 9/9 đến ngày 14/9/2016.
Phiên bản di động