RSS Feed for đua kết xây Thứ hai 20/05/2024 20:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thi đua trên công trình Nhà máy thủy điện Sơn La

Thi đua trên công trình Nhà máy thủy điện Sơn La

Phát điện tổ máy số 6 - tổ máy cuối cùng của Nhà máy thuỷ điện (NMTĐ) Sơn La vào ngày 31.8, hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2012 là mục tiêu thi đua mà Ban chỉ đạo phong trào “Thi đua liên kết xây dựng NMTĐ Sơn La” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2012.
Phiên bản di động