RSS Feed for Đồng phát Thứ tư 06/07/2022 23:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Giải pháp nào cho điện đồng phát từ bã mía Việt Nam?

Giải pháp nào cho điện đồng phát từ bã mía Việt Nam?

"Nếu có giải pháp đồng bộ, cơ chế khuyến khích, thực hiện tái cơ cấu hiệu quả thì đến năm 2030 Việt Nam sẽ có thể đạt 40 triệu tấn mía, sản xuất được 4,7 triệu MWh, tương ứng tổng công suất phát 1.600 MW và lượng điện thương phẩm lên lưới có thể đạt 50 - 60% (2,8 triệu MWh), tương ứng công suất đấu nối vào lưới điện quốc gia 900MW...", ông Phạm Ngọc Doanh, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) cho biết tại Hội thảo nhà đầu tư về “Các cơ hội đầu tư vào dự án đồng phát năng lượng từ ngành mía đường Việt Nam”, tổ chức ngày 3/10, tại Hà Nội.
Phiên bản di động