RSS Feed for Diễn đàn năng​ lượng Thứ ba 07/12/2021 12:29
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Ông Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại Diễn đàn Năng​ lượng Đông Á lần thứ 3

Ông Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại Diễn đàn Năng​ lượng Đông Á lần thứ 3

Trong khuôn khổ hợp tác năng lượng các nước Đông Á với ASEAN thuộc nhóm các nước hợp tác năng lượng trong khu vực và các đối tác thường niên, năm 2017, Nhật Bản đưa ra sáng kiến tổ chức Diễn đàn Năng lượng Đông Á (the East Asia Energy Forum - EAEF). Đây là Diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách năng lượng các nước ASEAN và Đông Á trao đổi tập trung, chuyên sâu hơn về các chính sách mang tính định hướng cho phát triển năng lượng trong khu vực ASEAN với sự hỗ trợ của các nước Đông Á.
PVN tham dự Diễn đàn Năng lượng Việt Nam tại Pháp

PVN tham dự Diễn đàn Năng lượng Việt Nam tại Pháp

Từ ngày 6-10/7/2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Năng lượng Việt Nam tại Pháp.
Phiên bản di động