RSS Feed for đẩy thi trình Thứ hai 25/09/2023 09:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các mỏ than mới

Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các mỏ than mới

Qua rà soát việc thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2012 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho thấy, tổng số vốn đầu tư xây dựng năm 2012 dự kiến sẽ thực hiện khoảng 6.600 tỷ đồng, giảm 2.200 tỷ đồng so với kế hoạch từ đầu năm 2012 là 8.800 tỷ đồng. Nhiều hạng mục không quan trọng đã được chỉ đạo dừng, hoặc tạm dừng để tập trung đầu tư cho những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính.
Phiên bản di động