RSS Feed for Đầu tư dầu khí Thứ tư 01/12/2021 13:05
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PVN điều chỉnh ngân sách đầu tư dầu khí năm 2020

PVN điều chỉnh ngân sách đầu tư dầu khí năm 2020

Để ứng phó với ‘tác động kép’ do dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tích cực, chủ động đưa ra các phương án điều chỉnh Chương trình công tác và ngân sách (CTCT&NS) các dự án dầu khí năm 2020 tương ứng với các kịch bản giá dầu để kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thị trường.
Mục tiêu đầu tư dầu khí ra nước ngoài của PVN có thể ‘mắc kẹt’

Mục tiêu đầu tư dầu khí ra nước ngoài của PVN có thể ‘mắc kẹt’

Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết: Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài, nhưng với những bước đi thận trọng, phù hợp với khả năng tài chính, năng lực quản lý của Tập đoàn, trên nguyên tắc ‘hiệu quả’ và ‘quản trị tốt rủi ro’... Tuy nhiên, theo nhìn nhận của giới khoa học, mục tiêu này của PVN có thể bị ‘mắc kẹt’ nếu Luật Đầu tư và Luật Quản lý sử dụng vốn Nhà nước nước không được điều chỉnh phù hợp và việc áp dụng giữa các luật không đảm bảo tính thống nhất với thông lệ quốc tế.
Quy định đầu tư dầu khí ở nước ngoài và ý kiến chuyên gia

Quy định đầu tư dầu khí ở nước ngoài và ý kiến chuyên gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Nghị định lần này quy định chi tiết các "hình thức góp vốn" và "điều kiện chuyển vốn" đầu tư ra nước ngoài. Đặc biệt là quy định việc nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm khi triển khai dự án phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và quy định của pháp luật có liên quan... Theo các chuyên gia của Tạp chí Năng lượng Việt Nam, quy định của Chính phủ là rất chi tiết, chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư dầu khí Việt Nam khi tham gia vào hoạt động dầu khí quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn tài chính hạn hẹp, thế giới có nhiều biến động khó lường, các doanh nghiệp cần cân nhắc thận trọng khi quyết định đầu tư cho một dự án cụ thể ra nước ngoài.
Phiên bản di động