RSS Feed for Đặng Đình Thống Thứ ba 25/06/2024 12:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Xu thế phát triển năng lượng mặt trời

Xu thế phát triển năng lượng mặt trời

Xu thế của phát triển năng lượng mặt trời trên toàn cầu đang chuyển dần sang phát triển các công nghệ năng lượng mặt trời, trong đó công nghệ điện pin mặt trời có vai trò quan trọng nhất. Do có tính cạnh tranh cao nên đến nay mặc dù một số nước đã giảm, hay thậm chí bỏ hẳn các chính sách hỗ trợ năng lượng mặt trời, nhưng công nghệ này vẫn không ngừng phát triển.
Kiến nghị thành lập Ủy ban Quốc gia về Năng lượng tái tạo Việt Nam

Kiến nghị thành lập Ủy ban Quốc gia về Năng lượng tái tạo Việt Nam

Theo nhận định của các chuyên gia, chỉ tiều về năng lượng tái tạo theo Quy hoạch điện VII rất khó có thể đạt được, nếu không có các giải pháp có tính đột phá trong chính sách phát triển ở Việt Nam. Do vậy, việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Năng lượng tái tạo Việt Nam là rất cấp thiết hiện nay...
Cần giải pháp đột phá phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam

Cần giải pháp đột phá phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam

Tính đến thời điểm này, tình hình phát triển năng lượng tái tạo nói chung và điện tái tạo theo QHĐ VII nói riêng vẫn còn rất ảm đạm và trì trệ. Các chỉ tiều về năng lượng tái tạo theo quy hoạch rất khó có thể đạt được nếu không có các giải pháp có tính đột phá trong chính sách phát triển ở Việt Nam.
Phiên bản di động