RSS Feed for Cộng hòa Séc Chủ nhật 28/11/2021 18:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Áp dụng công nghệ nhiệt phân trong xử lý phế thải tại CH Séc (Kỳ 2)

Áp dụng công nghệ nhiệt phân trong xử lý phế thải tại CH Séc (Kỳ 2)

Sử dụng nhiệt phân trong các quá trình xử lý phế thải như một hướng tiềm năng đối với Cộng hòa Séc. Với việc lắp đặt các trạm thí điểm công nghệ này một cách không liên tục và sử dụng nhiệt độ thấp cũng đủ để thấy rõ việc áp dụng phương án xử lý phế thải này vẫn đang ở giai đoạn ban đầu tại quốc gia này. Tuy nhiên, với những thành công đã thu được tại một số công nghệ đã thử nghiệm, rất cần được Cơ quan Bảo vệ Môi trường CBM (EIA) thông qua để có thể đưa vào áp dụng đại trà hơn. Trên cơ sở đo đạc thực tế và luận cứ khoa học, những hoạt động và công trình của Viện IET tại Đại học Kỹ thuật VŠB của Ostrava sẽ hỗ trợ và đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những hạn chế liên quan đến công nghệ nhiệt phân trong xử lý phế thải hiện nay.
Áp dụng công nghệ nhiệt phân trong xử lý phế thải tại CH Séc (Kỳ 1)

Áp dụng công nghệ nhiệt phân trong xử lý phế thải tại CH Séc (Kỳ 1)

Dùng nhiệt phân để xử lý phế thải hiện nay vẫn đang đứng sau công nghệ không còn thải loại cũng như quá trình tái tạo và xử lý sinh học. Nhưng công nghệ nhiệt đang là một hướng đi tiềm năng, có vai trò không thể thay thế trong việc xử lý phế thải hiện nay. Tại Cộng hòa Séc, mặc dù không ít nghi ngại ban đầu về công nghệ nhiệt phân phế thải, nhưng một số mô hình vận hành thí điểm nhiệt phân và áp dụng công nghệ trong xử lý phế thải do Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava và Cơ quan Thông tin Môi trường Praha (Cộng hòa Séc) tiến hành sẽ giúp Việt Nam có cái nhìn toàn diện hơn về công nghệ này.
Ký hợp đồng hợp tác sản xuất hệ thống vận tải bằng Monoray

Ký hợp đồng hợp tác sản xuất hệ thống vận tải bằng Monoray

Sáng ngày 19/12/2013, Công ty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin (VMIC) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng hợp tác sản xuất hệ thống vận tải bằng Monoray với các công ty của Cộng hòa Séc.
Phiên bản di động