RSS Feed for Chế biến dầu Thứ hai 15/08/2022 22:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Lọc dầu Dung Quất có thể chế biến 75 loại dầu thô khác nhau

Lọc dầu Dung Quất có thể chế biến 75 loại dầu thô khác nhau

Hiện nay, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đa dạng hóa và linh động nguồn cung cấp dầu thô. Theo đánh giá, Nhà máy này có thể chế biến 75 loại dầu thô khác nhau và đã chế biến thực tế 15 loại dầu thô, trong đó có 9 loại dầu ngoại thay thế... Báo cáo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết.
Phiên bản di động