RSS Feed for cấp giàn khoan Thứ ba 07/02/2023 02:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Lợi nhuận năm 2013 của PV Drilling về đích trước 2 tháng

Lợi nhuận năm 2013 của PV Drilling về đích trước 2 tháng

Tổng công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014 và Hội nghị Người lao động năm 2014.
PV Drilling cung cấp giàn khoan tự nâng cho Cửu Long JOC

PV Drilling cung cấp giàn khoan tự nâng cho Cửu Long JOC

Ngày 3/12/2013, tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng “Galveston Key” cho Công ty Điều hành Dầu khí Cửu Long (Cửu Long JOC).
PV Drilling cung cấp giàn khoan tự nâng NAGA 3 cho JVPC

PV Drilling cung cấp giàn khoan tự nâng NAGA 3 cho JVPC

Tại Tp. Vũng Tàu, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) cùng với đối tác UMW đã ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng NAGA 3 cho chiến dịch khoan 2014 của JVPC.
PV Drilling cung cấp giàn khoan cho mỏ Đại Hùng

PV Drilling cung cấp giàn khoan cho mỏ Đại Hùng

Tổng công ty cổ phần khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) vừa ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan cho Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC).
Phiên bản di động