RSS Feed for cầu các bộ Thứ tư 29/03/2023 10:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thủy điện: Phải bảo đảm hiệu quả về kinh tế, môi trường

Thủy điện: Phải bảo đảm hiệu quả về kinh tế, môi trường

Chính phủ đang yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy hoạch thủy điện, kể cả với những dự án đang hoạt động, theo tiêu chí đảm bảo an toàn trên hết. Các yêu cầu tiếp theo đối với các công trình thủy điện là việc di dân tái định cư tới nơi ở mới phải có điều kiện để từng bước có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ; không tác động lớn, không tác động xấu đến môi trường sống; bảo đảm hiệu quả phát điện và hiệu quả tổng hợp về kinh tế - xã hội, môi trường.
Phiên bản di động