RSS Feed for cách điện Thứ năm 02/02/2023 22:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Một số kinh nghiệm đo cách điện máy biến áp

Một số kinh nghiệm đo cách điện máy biến áp

Phục vụ cho công tác thí nghiệm định kỳ và điều tra sự cố tại các đơn vị, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã cấp cho Công ty Điện lực Bình Định nhiều loại thiết bị đo cách điện và đã trang bị đến các tổ sản xuất, việc sử dụng các thiết bị này của người công nhân quản lý đường dây và TBA đã tương đối tốt. Thiết bị phổ biến đang được sử dụng là loại Kyoritsu 3121 (hình 1).
Phiên bản di động