RSS Feed for bối cảnh đổi Thứ năm 23/03/2023 12:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
"An ninh năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu"

"An ninh năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu"

Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) vừa tổ chức Hội thảo "An ninh năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu". Nội dung của Hội thảo nhằm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) cũng như đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.
Phiên bản di động