RSS Feed for BIM Group Thứ hai 04/03/2024 08:05
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
BIM Group hoàn thành Tổ hợp năng lượng sạch kết hợp sản xuất muối lớn nhất Việt Nam

BIM Group hoàn thành Tổ hợp năng lượng sạch kết hợp sản xuất muối lớn nhất Việt Nam

Ngày 30/9/2021, Nhà máy điện gió BIM tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã chính thức đi vào vận hành thương mại (COD) đánh dấu việc BIM Energy (thành viên Tập đoàn BIM Group) hoàn thành chiến lược phát triển muối sạch kết hợp năng lượng sạch trên diện tích đất 2.500 ha, với tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng, định hình Tổ hợp năng lượng tái tạo kết hợp sản xuất muối lớn nhất Việt Nam.
Phiên bản di động