RSS Feed for Alstom lắp đặt Chủ nhật 28/05/2023 21:34
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Alstom giành được hợp đồng lắp đặt tua bin gió tại Nhật Bản

Alstom giành được hợp đồng lắp đặt tua bin gió tại Nhật Bản

Alstom đã giành được hợp đồng cung cấp và giám sát công tác lắp đặt, nghiệm thu 29 bộ tua bin gió ECO 74 tại Nhật Bản. Mỗi tua bin gió có công suất phát 1,67 MW và được lắp đặt trên trụ có chiều cao 70m. Theo Alstom, sau khi hợp đồng này được hoàn tất, tổng công suất tua bin điện gió của Alstom được lắp đặt tại Nhật Bản sẽ là 100MW.
Phiên bản di động