RSS Feed for Sửa chữa, khôi phục tuyến đường ĐT.601, TP Đà Nẵng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 23/03/2023 05:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Sửa chữa, khôi phục tuyến đường ĐT.601, TP Đà Nẵng

 - Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc Bộ Giao thông vận tải chuyển kinh phí hoàn trả tuyến đường tỉnh ĐT.601 cho UBND thành phố Đà Nẵng từ nguồn vốn của Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng khảo sát, đánh giá hiện trạng tuyến đường tỉnh ĐT.601 để xác định cụ thể mức kinh phí hoàn trả theo đúng quy mô ban đầu.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng đề xuất phương thức quản lý, sử dụng phần kinh phí do Bộ Giao thông vận tải hoàn trả, bảo đảm sử dụng nguồn kinh phí hoàn trả tiết kiệm và hiệu quả cho dự án sửa chữa, khôi phục tuyến đường ĐT.601.

Đồng thời hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, cân đối, bố trí đủ nguồn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 theo quy định, kết hợp với phần kinh phí hoàn trả nêu trên để đầu tư hoàn chỉnh dự án nâng cấp ĐT.601 phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động