RSS Feed for Sản lượng khai thác dầu quy đổi của PVN vượt kế hoạch | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 17/04/2024 18:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Sản lượng khai thác dầu quy đổi của PVN vượt kế hoạch

 - Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) công bố ngày 8/11 cho biết, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 10 triệu tấn dầu quy đổi (bằng 55,6% kế hoạch năm). Tổng sản lượng khai thác quy dầu 10 tháng đạt 23,41 triệu tấn, vượt 9,8% kế hoạch 10 tháng và bằng 91,3% kế hoạch năm.

Các dự án của PVN trước lựa chọn khó khăn
PVN là doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2016

Trong 10 tháng, kết quả sản xuất các sản phẩm khác của PVN đều vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất điện đạt 17,66 tỉ kWh, vượt 4,0% kế hoạch 10 tháng và đạt 87,1% kế hoạch năm. Sản xuất đạm đạt 1,34 triệu tấn, vượt 3,0% kế hoạch 10 tháng và bằng 85,2% kế hoạch năm.

Đặc biệt, sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 10 tháng đạt 5,62 triệu tấn, vượt 15,3% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 98,8% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu tài chính 10 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực hơn so với mức độ suy giảm giá dầu. Nếu so với giá dầu điều hành của Chính phủ trong năm 2016 là 45USD/thùng thì các chỉ tiêu tài chính của PVN đều vượt 5-18% so với kế hoạch 10 tháng. 

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị thành viên trong 10 tháng đạt 367,2 nghìn tỉ đồng, vượt 5,0% kế hoạch 10 tháng và bằng 84% kế hoạch năm. PVN đã nộp ngân sách Nhà nước đạt 72,3 nghìn tỉ đồng, vượt 6% kế hoạch 10 tháng và bằng 90% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 18,0 nghìn tỉ đồng, vượt 11% kế hoạch năm.

Báo cáo cũng cho biết, giá dầu thô trung bình tháng 10/2016 là 52 USD/thùng trong khi mức trung bình 10 tháng 2016 là 43,5 USD/thùng, bằng 96,7% mức giá kế hoạch điều hành của Chính phủ (45 USD/thùng).

Là nước có sản lượng xuất khẩu dầu thô không lớn so với thế giới, tuy nhiên, giá dầu thấp đã gây ra những khó khăn đối với PVN - doanh nghiệp chủ lực đang chịu trách nhiệm tìm kiếm, thăm dò, khai thác hiệu quả tài nguyên dầu khí, bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ được Nhà nước giao cho cả về kinh tế, năng lượng, an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội.

Bước vào năm 2016, khó khăn bao phủ toàn bộ mọi mặt hoạt động, tất cả các đơn vị của PVN đều bị ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu, lợi nhuận, đầu tư, đời sống, việc làm… Giá dầu suy giảm đã ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả sinh lời vốn, ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, klhai thác dầu khí. Bên cạnh đó, các đơn vị dịch vụ kỹ thuật dầu khí - thế mạnh của PVN cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì các hợp đồng dịch vụ đã ký trước áp lực phải giảm giá dịch vụ. 

NangluongVietnam Online

 

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động