RSS Feed for Quacontrol triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 19/05/2024 01:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quacontrol triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

 - Ngày 31/8, tại TP Hạ Long, Đảng ủy Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Quacontrol) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Tại Hội nghị, các cán bộ đảng viên, được học tập, quán triệt, nghiên cứu 3 chuyên đề là: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nghe đánh giá tổng quát về tình hình khó khăn trong SXKD, công tác tiêu thụ than của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), những giải pháp của TKV trong thời gian tới…

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy Quacontrol cho biết: điểm mới trong học tập, quán triệt  nghị quyết Đại hội XII của Đảng lần này và đồng thời cũng là yêu cầu của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương là tất cả cán  bộ đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung viết thu hoạch tập trung vào những vấn đề cơ bản, mới, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp của Đại hội XII, từ đó gắn với thực tế của đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII. Trong viết thu hoạch, các cán bộ đảng viên cần đề xuất phương hướng tháo gỡ khó khăn hiện nay của công ty và những giải pháp phát triển mở rộng dịch vụ giám định đến các sản phẩm ngoài TKV trong thời gian tới.

TRIỆU HẢI

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động