RSS Feed for PVN trước thách thức năm 2015 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 16/07/2024 19:21
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVN trước thách thức năm 2015

 - Trong bối cảnh giá dầu biến động giảm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chuẩn bị 10 nhóm giải pháp, nhằm kịp thời ứng phó với những biến động xấu nhất của giá dầu từng thời điểm trong năm 2015.

Năm 2015, PVN phấn đấu đưa 6 mỏ mới vào khai thác
PVN đã lên kịch bản đối phó giá dầu "lao dốc"

Năm 2014 kinh tế thế giới và trong nước chưa hoàn toàn phục hồi, đặc biệt từ tháng 10/2014 giá dầu giảm sâu không theo quy luật, đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Về đích trước tác động giá dầu giảm

Năm 2014, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 745,5 nghìn tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 178,1 nghìn tỷ đồng, vượt 37,6 nghìn tỷ đồng (tương đương vượt 1,77 tỷ USD) so với kế hoạch. Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm 2014, Tập đoàn đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục phát huy những thuận lợi, hạn chế và khắc phục tối đa những khó khăn, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kế hoạch được Chính phủ giao.

Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2014 đạt 82,8 nghìn tỷ đồng, giá trị giải ngân các dự án đầu tư đạt trên 81,0 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2014, toàn Tập đoàn đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 37 công trình, trong đó có các công trình trọng điểm như: đưa vào khai thác 08 mỏ/công trình dầu khí mới; hoàn thành phát điện thương mại Nhà máy Thủy điện Đăkđrinh (tổ máy số 1 ngày 23/5, tổ máy số 2 ngày 25/8); đưa tổ máy số 1 và tổ máy số 2 dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 vào vận hành thử nghiệm; Tháng 5/2014 hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành Sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Vũng Áng...

Tập đoàn đã bám sát đề án tái cấu trúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện các nội dung tái cấu trúc trực tiếp của Công ty Mẹ và các đơn vị. Phê duyệt phương án tái cấu trúc cho tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; thành lập các tổ giúp việc cho lãnh đạo Tập đoàn triển khai chỉ đạo và thực hiện việc tái cấu trúc và thoái vốn của Tập đoàn ở các đơn vị; cổ phần hoá và chào bán thành công 128,9 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau ra công chúng; hoàn thành chuyển giao Công ty TNHH MTV Khu Công nghiệp Lai Vu cho UBND tỉnh Hải Dương; thực hiện thoái vốn của PVN tại 2 doanh nghiệp thành viên (PVTrans, Petrosetco) trên sàn giao dịch chứng khoán; thành lập các Ban chỉ đạo cổ phần hoá/chuyển đổi của tất cả các đơn vị thuộc diện cổ phần hoá trước và sau 2015 (DQS, PVOil, BSR, PVPower) nhằm tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Cùng với đó, Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các Bộ/Ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí trên Biển Đông. Năm 2014, các dự án tìm kiếm, thăm dò dầu khí của Tập đoàn trên biển được triển khai an toàn, đúng tiến độ. Từ kết quả hoạt động dầu khí năm 2014 tại thềm lục địa trên biển Đông đã tiếp tục góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam. 

Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được PVN triển khai tích cực, công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; tất cả các đơn vị thành viên đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, năm 2014 toàn Tập đoàn đã tiết giảm 3.614 tỷ đồng, bằng 105% so với cam kết cả năm là 3442 tỷ đồng.

Các hoạt động xã hội, từ thiện luôn được các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong Tập đoàn duy trì hoạt động thường xuyên, đến nay đã phát triển thành phong trào rộng lớn, thiết thực. Trong năm 2014, Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết, tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2014 đạt 525 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch cam kết cả năm.

Chủ động ứng phó biến động giá

Năm 2015, tình hình kinh tế thế giới và trong nước dự báo còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sự biến động khó dự báo về giá dầu là yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến sự phát triển của PVN. Song trên cơ sở Quyết định số 1865/QĐ- BKHĐT ngày 22/12/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kết quả thực hiện năm 2014 và năng lực hiện nay của Tập đoàn, PVN tiếp tục phát huy các ưu điểm, hạn chế tối đa các khó khăn để tổ chức thực hiện vượt mức tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2015.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, Tập đoàn đang và sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện 10 nhóm giải pháp.

Một là, xây dựng Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Hai là, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt các đơn vị, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Ba là, bám sát diễn biến giá dầu năm 2015 để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động xấu nhất của giá dầu từng thời điểm trong năm 2015.

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu theo Đề án/Phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý tại Tập đoàn và các đơn vị theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; áp dụng các phương thức quản trị tiên tiến.

Năm là, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí.

Sáu là, tập trung vốn cho các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của Tập đoàn, các dự án hoàn thành trong năm 2015; chủ động dừng/giãn tiến độ các dự án chưa thực sự cấp bách, hiệu quả kinh tế- xã hội không cao.

Bẩy là, tổ chức quảng bá, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm mới (xơ sợi, nhiên liệu sinh học).

Tám là, Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các Bộ/ngành liên quan khác) trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, đặc biệt là trong công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tại những khu vực nước sâu, xa bờ trên biển nhằm tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông và Hải đảo.

Chín là, tổ chức chu đáo cho CBCNV trong Tập đoàn đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 tiết kiệm, an toàn.

Mười là, tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động