RSS Feed for PVN đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 19/05/2024 03:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVN đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng 4 chỉ tiêu, đó là gia tăng trữ lượng dầu khí; tổng doanh thu; nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Các chỉ tiêu còn lại đều hoàn thành vượt mức từ 5-8% kế hoạch đề ra (khai thác dầu trong nước vượt 7,5%, khai thác khí vượt 8,0%, sản xuất đạm vượt 8,0%, sản xuất điện vượt 5,5%, xăng dầu vượt 6,2%).

BSR xuất bán lô dầu nhiên liệu hàng hải đầu tiên
Hội đồng Vietsovpetro - Kỳ họp lần thứ 52 bắt đầu làm việc
PV Drlling đạt giải thưởng Báo cáo thường niên tốt nhất 2019

Cụ thể: Sản xuất điện 11 tháng năm 2019 ước đạt 20,61 tỷ kWh, bằng 95,4% kế hoạch năm. Sản xuất đạm 11 tháng năm 2019 ước đạt 1,416 triệu tấn, bằng 97,9% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu 11 tháng năm 2019 ước đạt 10,523 triệu tấn, bằng 92,7% kế hoạch năm.

Đặc biệt, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 11 tháng 2019 ước đạt 685,01 nghìn tỷ đồng, vượt 11,9% kế hoạch năm; dự kiến cả năm đạt 708,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn ước đạt 97,21 nghìn tỷ đồng, vượt 11,1% kế hoạch năm; dự kiến cả năm đạt 104 nghìn tỷ đồng, vượt 18,8% kế hoạch năm.

Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai theo kế hoạch đề ra; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc...

Một số đơn vị thành viên của PVN như: Vietsovpetro, PVEP, Rusvietpetro, Biển Đông POC, PV GAS, BSR, PVCFC, PV Power đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản lượng sản xuất.

Năm đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 3 chỉ tiêu tài chính hợp nhất (doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp NSNN) là PV GAS, Rusvietpetro, PVTrans, PTSC và PVI.

Bên cạnh đó, một số đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm một số chỉ tiêu tài chính đề ra, đó là: PV OIL đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và nộp NSNN; PVCFC đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách nhà nước; DMC, PV Power đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động