RSS Feed for PVEP về đích với trên 3,8 triệu tấn dầu | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 01:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVEP về đích với trên 3,8 triệu tấn dầu

 - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch khai thác năm 2014, với việc khai thác 3,845 triệu tấn dầu.

PVN nộp ngân sách vượt kế hoạch 37,6 nghìn tỷ đồng

Năm 2015, PVEP phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí từ 18 - 23 triệu tấn quy dầu, khai thác dầu khí đạt 5,86 triệu tấn và khai thác khí đạt 1,15 tỷ m3.

Tính đến ngày 29/12, PVEP đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu khai thác dầu khí của năm.

Cụ thể, khai thác 1,16 tỷ m3 khí, đạt 101% kế hoạch năm, tổng sản lượng khai thác quy dầu là 5,03 triệu tấn, đạt 101% kế hoạch năm, trong đó tổng sản lượng khai thác dầu khoảng 3,87 triệu tấn.

Đây là một mốc son mới của PVEP khi năm thứ 3 liên tiếp Tổng công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu khai thác trong năm.

Năm 2014, PVEP đã thi công 65,5 giếng khoan khai thác mới, trong đó hoàn thành thi công 52,5 giếng, đang thi công 13 giếng và thực hiện hoàn thiện, kết nối 18 giếng, cơ bản đảm bảo an toàn, bám sát tiến độ, góp phần đảm bảo sản lượng khai thác dầu khí trung bình ngày của các mỏ của PVEP lên đến gần 98.000 thùng quy dầu/ngày.

Công tác phát triển mỏ đang được triển khai với trên 20 dự án, mỏ đang trong giai đoạn phát triển cả trong và ngoài nước và 8 mỏ đã có dòng dầu, khí đầu tiên.

Năm 2015, PVEP phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí từ 18 - 23 triệu tấn quy dầu, khai thác dầu khí đạt 5,86 triệu tấn và khai thác khí đạt 1,15 tỷ m3.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động