RSS Feed for PVEP về đích sản lượng khai thác dầu khí năm 2022 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 29/01/2023 23:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVEP về đích sản lượng khai thác dầu khí năm 2022

 - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết: Ngày 4/11, Tổng công ty đã cán mốc sản lượng khai thác dầu khí năm 2022 là 3,18 triệu tấn quy dầu, về đích sớm 57 ngày.
PVEP đã về đích sớm nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 PVEP đã về đích sớm nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết: 9 tháng đầu năm với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong quản trị điều hành, áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu khai thác, đảm bảo an toàn cho mỏ và sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, PVEP đã hoàn thành và về đích sớm nhiều chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2022.

PVEP về đích sớm 123 ngày ở chỉ tiêu ‘sản lượng khí xuất bán’ PVEP về đích sớm 123 ngày ở chỉ tiêu ‘sản lượng khí xuất bán’

Thông tin từ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết: Với việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu khai thác, đảm bảo an toàn cho mỏ, cùng với sự nỗ lực của tập thể người lao động, PVEP đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng trong tháng 8/2022, đặc biệt là về đích sớm 123 ngày ở chỉ tiêu sản lượng khí xuất bán.


Trước đó, vào ngày 30/8/2022, PVEP đã hoàn thành chỉ tiêu khí bán khi đạt mốc 830 triệu m3 khí, về đích sớm 123 ngày.

Việc triển khai thực hiện mục tiêu sản lượng khai thác năm 2022 được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao (3,18 triệu tấn quy dầu) là thách thức rất lớn đối với PVEP, do hệ lụy từ đại dịch Covid-19, không có mỏ mới đưa vào khai thác bù đắp cho suy giảm tự nhiên từ các mỏ hiện có…

Theo đó, từ những ngày đầu năm, PVEP đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng giải pháp, các công việc Nhà điều hành/PVEP/PVN cần triển khai; phối hợp/thúc đẩy Nhà điều hành tối ưu khai thác cho từng giếng/mỏ…

Bên cạnh đó, PVEP cùng các Nhà điều hành và đối tác đã tiếp tục tập trung vận hành, tối ưu khai thác ổn định, liên tục hầu hết các dự án có tỷ trọng lớn, gồm: Cụm mỏ Sư Tử, mỏ Đại Hùng, mỏ Chim Sáo - Dừa, mỏ Cá Ngừ Vàng, Lô 46CN, mỏ Bir Seba.

Đồng thời, chủ động tăng sản lượng khai thác các giếng trong ngưỡng an toàn kỹ thuật, triển khai khoan các giếng phát triển bảo đảm an toàn, đặc biệt một số giếng khoan mới cho lưu lượng tốt hơn so với dự kiến như: 5 giếng PM3 CAA, 2 giếng Cửu Long JOC, giếng H1-35P và giếng CT-201.

PVEP đã duy trì tối ưu chế độ khai thác cho từng giếng nhằm ổn định hoạt động của hệ thống thiết bị, giúp lưu lượng duy trì ổn định cao hơn dự kiến…

Tính đến hết tháng 10/2022, tổng sản lượng khai thác của PVEP đạt 3,09 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 6,22 triệu tấn quy dầu), đạt 117% kế hoạch 10 tháng và 98% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 2,09 triệu tấn, đạt 107% kế hoạch 10 tháng và 89% kế hoạch năm; sản lượng khí bán là 1.002 triệu m3 đạt 146% kế hoạch 10 tháng và 121% kế hoạch năm./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động